“En film om en liten fågel”,  en kortfilm för SVT om strömstaren.